معرفی کتاب - یک - تحقیقی پیرامون "بسم الله الرحمن الرحیم"

شاید مهم ترین و جامع ترین آیه ی قرآن را که از نظر مخازن وحی و اهل بیت عصمت علیهم السلام بتوان معرفی کرد جمله " بسم الله الرحمن الرحیم" باشد که تا حد اعلای عظمت و خاصیت و معروفیت جلوه پیدا کرده است و از شرافتش همین بس که مولای دو سرا و امیر همه مومنان عالم ، قرآن خلاصه شده در "بسم الله الرحمن الرحیم" را در باء آن جمع میبیند و نقطه آن را بنام زیبای خود تعریف و تفسیر مینماید (پیشگفتار کتاب).

بحثی پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم عنوان مجموعه کتابی است که در سال یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار شمسی توسط حجت الاسلام والمسلمین سعید صدوقی نوشته و تقدیم علاقمندان گشت .

این کتاب علاوه بر اینکه تجربه ماه ها فعالیت ایشان (بل سالها) در این زمینه است ، سر آغازی بر انشائات و تحقیقات گسترده ایشان در آینده نیز بود.

مطالبی که در این کتاب ٣١٩ صفحه ای دیده و خوانده میشود را میتوان به اقسام زیر منقسم کرد:

١ – تحقیق لغوی [بررسی تک تک کلمات و معانی آن ها در لغت].

٢ – خصوصیات ادبی [ تحقیق در مورد بسم الله الرحمن الرحیم در علم ادب از جمله ساختاری، نحوی، تجویدی، بلاغی و فصاحی].

٣ – تفسیر [ شامل احادیث و روایات و بررسی اختلافات و ...].

٤ – فقهی [ موارد استفاده ... ، وجوب استفاده، حرمت استفاده و ...].

٥ – بخش آثار و خواص [ در بردارنده ١٠٢ خاصیت و اثر].

٦ – ادعیه مأثوره [ بررسی عبارت شریف بسم الله الرحمن الرحیم در متن ٥٧ دعاء و ...]

٧ – نگاه تاریخی

٨ – حکایات [ نقل تعدادی از داستانها ، که در آن از این عبارت و اعجاز یا خاصیت آن استفاده شده است (٢٦ داستان)].

٩ – بسم الله الرحمن الرحیم در اشعار.

١٠ – بسم الله الرحمن الرحیم در هنر [ تخصیصا خطاطی].

١١ – و در انتها با بیان منابع و مآخذ به اتمام میرسد.

این کتاب به زبان فارسی میباشد.

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter