زیباترین معارفه ی آفرینش ....

مدتی است جبرییل وعده اتمام نعمت میدهد ...

آیه تیمم [1] را که آورد ؛ خبر از آن داد ...

پس از تحویل قبله [2] باز تکرار شد...


مژده ی غفران ذنوب از گذشته و آینده را آورد [3] نعمتی تمام تر را وعده آینده دانست !

تمامی نعمت ! و نعمت تمام خدا چیست ؟ که نه با طهارت و غفران هم تراز است و نه قبله عبادت ، یکسان با او ...؟

نعمت همیشه به اندازه تنعم نعمت است و هر کس که عقل و توان تحصیل و بهره برداری و حفظ نعمت را دارد متنعم است و گرنه همان نعمت نقمتی برای دنیا و آخرت خواهد شد .

این ها آموزه های پیامبر است که سالیانی است رمز و راز نبوت را شکل داده ، و حال موسم حج است و ندای حجه الوداع ، سفر رسمی و خبر مهم سال را شکل میدهد !

مسلمان حج رفت و مشتاق حج نکرده عزم همراهی و همقدمی با رسول ختمی ماب یافته است و مناسک را دیده و عمل کرده اند

غدیر خم راه ها را جدا میکند ... آن روز و همه روز....

پیامبر می ایستد . همه را امر اجتماع میدهد...

بر عرشه منبر دو نفر ایستاده اند... غار نیست... شب نیست... آشکار ! و موج جمعیت گوش و چشم سپرده است ..

تنها یک نفر توصیف حقیقی کرده است : " وقتی پیامبر مرا بلند کرد و من کنت مولاه فهذا علی مولاه را فرمود ، لذت بخش ترین لحظه ی زندگی را تجربه کردم ... در بالای سرم خدایم... و در پایین پیامبر زندگانیم ... "

پیامبر گفت و حلقه ی بیعت ساخته شد... زیباترین معارفه ی آفرینش ...

جبرییل با آهنگی متفاوت نازل شد :

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا

تمام

--------------------------

 

1 . مائده - 6

2 . فتح - 2                                                                                                عید ولایت مبارک باد . مصطفی صدوقی مازندرانی

3 . بقره – 150

 

 

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter