فهرست الفبایی

استفتاء

اهل کتاب

1 - با اهل کتاب از نظر طهارت چگونه باید برخورد کرد ؟

علی الاقوی اهل کتاب محکوم به نجاست می باشد .

اضطرار

١ - در حال اضطرار که احکام شرعی ساقط است تشخیص اضطرار به عهده ی شخص است یا باید تقلید نماید ؟

تشخیص اضطرار به عهده ی خود فرد است بشرط اینکه عقلایی باشد .

آب ها

١ -  آیا آب های معدنی و آب دریاها جزء آب های مطلق هستند یا مضاف و آیا می توان با این آب ها غسل و تطهیر نمود ؟

اگر در حدی باشد که عرف آن را آب نداند مضاف است در نتیجه غسل و وضو و تطهیر جائز نیست .

 

٢ - آبی که مخلوط با کلر از شیر منازل خارج می شود حکم مضاف دارد یا خیر ؟

اگر مخلوط بودن زیاد باشد و عرفا به آن آب نگویند مضاف است .

اوقات نماز

١ - رأی مبارک درباره ی موضوع فجر صادق در شب های مهتابی چه می باشد ؟

مناط طلوع فجر صادق است و در نماز باید علم به طلوع فجر پیدا گردد و تفاوتی بین شب های مهتابی و غیر آن نیست .

 

 ٢ - دروقت اذان می شود تمسک به تقاویم علمی نمود یا تبیین حسی لازم است ؟

یقین به دخول وقت شرط  است و اگر به گفته ی تقویم یقین حاصل شود کافیست .

اجتهاد زن

١ - آیا زن می تواند علوم اسلامی را تحصیل کرده و به درجه ی رفیعه ی اجتهاد برسد ؟

امکان وصول به درجه ی اجتهاد برای زن هست و لکن تقلید از زن جائز نیست .

امر به معروف

١ - در شرائط  امروز وظیفه ی ما نسبت به امر به معروف افراد ناشناس که نمی دانیم اثر دارد یا نه چیست ؟

وقتی که احتمال عقلایی بر تاثیر باشد و مفسده ای پیش نیاید باید امر به معروف شود .

اسماء مقدسه

١ - در حال حاضرنام خداوند متعال و پیامبر و ائمه ی معصومین سلام الله علیهم و آرم نظام در روزنامه ها و مجلات و کاغذ های اداری و غیره مشهود است و معمولا رعایت در حفظ احترام آن نمیگردد حکم چیست ؟

حفظ احترام اسماء مقدسه بر همه لازم و واجب است و در صورت مشاهده بی احترامی تقصیرا یا قصورا در حد توان جبران احترام گردد .

اسراف

١ - آیا روشن گذاشتن چراغ سر در منازل تا صبح و یا فواره انداختن آب حوض می تواند از موضوع اسراف خارج باشد ؟

اگر عنوان عقلایی عرفی داشته باشد اسراف نیست .

پایان