جمعه 15 دی 91
سوک-نامهحادثه غم فزا وجانگداز شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) غمنامه بزرگ تاریخ ولایت و امامت شیعه است که بزرگترین سرمایه آفرینش و مام برجسته اولیای الهی برای اثبات "حقانیت مسیر ترسیم شده نبوی در تقارن ثقلین" قربانی مکر سقیفه نشینان خلیفه تراش گردید و از آن زمان که غدیر تاج ولایت...