شنبه 26 بهمن 92
برگزاری-سی-و-چهارمین-سالگرد-رحلت-احیاگر-و-مؤسس-و-زعیم-حوزه-علمیه-مازندرانهمزمان با ایام مصائب صدیقه کبری و وفات کریمه اهل بیت سی و چهارمین سالگرد رحلت احیاگر و مؤسس و زعیم حوزه علمیه مازندران حضرت آیت الله علامه صدوقی مازندرانی در جوار مرقد ایشان در امامزاده یحیی ساری برگزار گردید در این مراسم که با حضور حضرت آیت الله صدوقی و اقشار مختلف ،...
شنبه 26 بهمن 92
برگزاری-سی-و-چهارمین-سالگشت-رحلت-احیاگر-و-مؤسس-و-زعیم-حوزه-علمیه-مازندرانهمزمان با ایام مصائب صدیقه کبری و وفات کریمه اهل بیت سی و چهارمین سالگرد رحلت احیاگر و مؤسس و زعیم حوزه علمیه مازندران حضرت آیت الله علامه صدوقی مازندرانی در جوار مرقد ایشان در امامزاده یحیی ساری برگزار گردید در این مراسم که با حضور حضرت آیت الله صدوقی و اقشار مختلف ،...