جمعه 5 آبان 91
حجت-الاسلام-و-المسلمین-محمد-صدراء-صدوقی-مازندرانیریاست بنیاد علامه آملی (اعلی الله مقامه) و احیاء آثار ایشان اگر چه بسیار سخت امّا شدنی است و این امر به دوش فرزند دوم حضرت آقا افتاده است.   او در بیست و چهارم فروردین هزار و سیصد و شصت و سه بدنیا آمده است. تحصیلات ابتدائی را تمام کرده بود که در سال ٧٥ وارد حوزه علمیه...