پنج شنبه 4 آبان 91
فرزندانهر زمان نگارنده با این حدیث [و احادیثی به این مضمون] از پیامبراکرم محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) مواجه می­شود که " فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است" این مطالب به ذهنم می­رسد: اول شدت عشق و علاقه خود پیامبر اسلام(ص) به فرزندشان حضرت ابراهیم، که هیچ بعید نیست هنگام بیان...