یکشنبه 7 آبان 91
جناب-پروفسور-کاظم-آملیسال ١٣٠٤ در نجف بدنیا آمدند ، ذوق و علاقه ی فراوان به علم و دانش ، او را بنقطه ای کشاندند که پزشک و متخصص شده و با عنوان "پدر بیماری ریه ایران" شناخته میشود.  دکتر، کودکی خود را در نجف گذرانده و در همین زمان با خانواده به ایران بر میگردد . تحصیلات ابتدایی را در دبستان...
یکشنبه 7 آبان 91
مرحوم-آیت-الله-حاج-شیخ-ضیاء-الدین-آملی-رهمرحوم آیت الله حاج شیخ ضیاء الدین آملی ( ره )
یکشنبه 7 آبان 91
مرحوم-آیت-الله-علامه-حاج-شیخ-محمدتقی-آملی-رهبه مرکر علامه آملی مراجعه گردد . 
یکشنبه 7 آبان 91
آیت-الله-مرحوم-ملا-محمد-آملیآیت الله مرحوم ملا محمد آملی