سه شنبه 2 آبان 91
آیت-الله-عظمی-صدوقی-آهنگرکلاییهر چه تحقیق کرده­ایم و در مدارک موجود گشته­ایم [از جمله، فرزانگان مازندران تألیف گل برار رئیسی و نیز سایت­های علمی و ...] به این نتایج دست یافتیم که : با ٦ نسل از پدران آیت الله حاج شیخ مصطفی صدوقی آشنا بوده و دسترسی داریم.  با نقل شفاهی ­ای که در ذهن مردمان دیار مازندران...