جمعه 15 دی 91
تاریخ-جو-سیاسی-حوزه-ی-مازندرانمازندران در دوران خفقان و تاریک پهلویِ اوّل بخاطر تصمیمات رضاخان پهلوی همانند شهرها و استانهای دیگر از بهره ­مندی از حوزه تبلیغی شیعی محروم مانده بود. طبیعتاً هر حرکتی که ضد حکومت وقت بود یا حکومت آن نمی پسندید، حداکثر با سرکوب و حداقل با توهین روبرو می­شد، وضعیتِ بسیار...