پنج شنبه 14 دی 91
شاگردانحضرت آیت الله صدوقی مازندرانی هم اکنون در حوزه علمیه امامیه ساری به تدریس مشغول هستند که لیستی از شاگردان حال حاضر و نیز گذشته­ی ایشان در زمان آتی در سایت قرار...