پنج شنبه 14 دی 91
مقدمههر دین، مسلک و مذهبی که در دنیا وجود دارد برای تعلیم آموزه­های خود به دیگران (طلاب) فضائی را ایجاد می­کند تا افراد علاقمند به آشنائی و پرورش مبانی آن مسلک همت گمارند... مذهب شیعه نیز از این قاعده مستثنا نیست و دارای حوزات بسیار مختلف، پرقدرت، پرعالم و فعال است. از برکات...
ق ب