یکشنبه 23 مهر 91
بنیاد-حضرت-علامه-ابن-شهر-آشوب-رحمه-الله-علیه طبرستان مهد طراوت و نشاط و عشق و محبت، پرورشگاه ابرمردی از محدثین بزرگ و مفسران سترگ و افتخار آفرینان جهان تشیع و احیا گران آثار مناقب و فضائل است که او را به نام رشید المله فخرالدین ابو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب بن ابی نصر بن ابی الجیش الساروی نام آورترین عالم طبری در...