یکشنبه 7 آبان 91
سه-شاگردان-حضرت-علامهکسانیکه در طول عمر صد ساله علامه ابن شهر آشوب افتخار علم آموزی و یا نقل حدیث از وی پیدا کرده اند که با مدرک معتبر قابل اثبات میباشد ، در این مجال به فهرست می آید و موارد تکمیل را به کتاب ترجمه وحیات علمی آن مرد بزرگ محول میکنیم: ١ ابن زهره الحسيني ٢ ابن بطريق الاسدي الحلي ٣...
یکشنبه 7 آبان 91
دو-مشایخ-حضرت-علامهاز نشانه های کمال علمی ابن شهر آشوب گستره وسیعی از دانشمندانی است که در سمت استادی جزو مشایخ این شخصیت برجسته اسلامی و شیخ الطائفه عظیم القدر می باشد که فهرست این مشایخ در پی می آید: ١ خطیب خوارزمی ٢ الیاس بن هاشم الحائري ٣ ابن طحال ٤ ابن ماشاذه الاصفهاني ٥ محمى بن ناصر...
دوشنبه 24 بهمن 90
حضرت-علامه-ابن-شهرآشوب-رهمحدث کبیر و مفسر جلیل ، فقیه محقق و رجالی نامدار، افتخار شیعه و احیاگر آثار مناقب و فضایل... رشید المله والدین ابوجعفر محمد بن علی بن شهر آشوب بن ابنصر بن ابی الجیش سروی مازندرانی (از پدری فقیه و محدث و از تبار محمد شهر آشوب که از شاگردان شیخ طوس میباشد و از او بلاواسطه نقل...